Biografija za Slavko Jovičić

Slavko (Jovo) Jovičić Slavuj, rođen je 10. maja 1953. godine u Doljanima, opština Hadžići, gdje je završio osnovnu školu 1968. godine. Četiri godine kasnije, u Sarajevu je završio srednju mašinsku tehničku školu, dok je višu upravnu školu završio 1990. godine.

Početkom 1990-ih bio je zaposlen u Službi državne bezbjednosti na pozicijima inspektora i zamjenika načelnika. Tokom 1992. godine je odveden u logore u kojima je proveo tri i pol godine.

Karijera

Sredinom 1996. godine počeo je raditi kao inspektor državne bezbjednosti u Ministarstvu unutašnjih poslova Republike Srpske (RS) gdje je bio zadužen za sigurnost Vlade i Parlamenta RS-a. Na tom poslu je ostao do 2004. godine, a radni odnos mu je prestao zbog angažmana u Savezu logoraša, gdje je bio na poziciji potpredsjednika.

Poslije toga je bio bez posla do 2006. godine kada je na Općim izborima, kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) dobio 16.214 glasova i ušao u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine (PS) BiH. Jovičić tada nije bio član nijedne političke stranke, ali se u maju 2010. učlanio u SNSD. Na Opštim izborima 2010. nije direktno izabran u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH,ali je dobio kompezacijski mandat. Osvojio je 9.543 glasa.

Prema izvještaju Centara Civilnih Inicijativa (CCI), Jovičić je u 2007. godini imao mjesečna primanja od 2.865 KM, ne računajući druge poslaničke beneficije, dok je u narednoj godini samo na ime plaće i paušala mjesečno dobijao 4.930 KM.

Prema podacima CCI-a, Jovičić je uz Šefika Džaferovića jedini od poslanika koju su u Parlamentu BiH od početka mandata, a koji nijednom nije odustvovovao sa sjednica. Bio je među najaktivnijim poslanicima po broju postavljenih pitanja, pokrenutih inicijativa, predloženih amandmana, kao i po učestvovanju u raspravama.

Samo u 2008. i 2009. godini Jovičić je 128 puta sudjelovao u raspravama. Postavio je 22 poslanička pitanja. Predložio je jedan zakon i 22 amandmana i pokrenuo 5 poslaničkih inicijativa.

Jovičićeva supruga se zove Ravijojla i imaju troje djece: Vedranu, Gorana i Jovana.

Imovina

U imovinskom kartonu iz 2006. godine, Jovičić je od imovine naveo kuću, prateći objekt i zemljište - vrijedno 200.000 KM. Supruga Ravijojla je imala mjesečnu plaću od 500 KM, dionice - vrijednosti 20.000 KM te zemljište površine 4.500 metara kvadratnih.

U imovinskom kartonu iz 2010. godine Jovičić je naveo da je vlasnik stana - vrijednog 96.000 KM i zemljišta od 100.000 KM. Kod Komercijalne banke Banja Luka podigao je kredit od 30.000 KM koji mora vratiti u 2012. godini.

U razgovoru sa novinarom Centra za istraživačko novinarstvo (CIN)  Jovičić je rekao da je kuću, dvije njive i dionce prodao i podigao kredit kako bi kupio stan na Palama.

Supruga Ravijojla je u 2009. godini imala primanja u ukupnom iznosu od 6.000 KM, a vlasnica je zemljišta koje je procijenila na 100.000 KM.

U istom imovinskom kartonu Jovičić je prijavio da je od oktobra 2006. do oktobra 2010. godini zaradio ukupno 236.480 KM.

Prema podacima Parlamentarne skupštine BiH, Jovičić je u 2009. godini imao primanja u ukupnom iznosu od 80.211 KM ili u prosjeku 6.684 KM mjesečno.

Tako je njegova prosječna mjesečna plaća iznosila 5.249 KM, topli obrok 195 KM, paušal 766 KM, naknada za rad u komisiji 265 KM, naknada za prevoz 100 KM te dnevnica 61 KM. Jednokratno mu je isplaćen regres u iznosu od 586 KM.

U prva četiri mjeseca 2010. godine Jovičićeva mjesečna plaća je iznosila 4.848 KM, naknada za prevoz 108 KM, naknada za rad u komisiji 498 KM i paušal 747 KM.

Prema podacima iz Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu, Jovičić je suvlasnik 1/5 nekategorisanog puta dužine 281 metar kvadratni u Banjevcu, gdje posjeduje i livade, ukupne površine 6.579 metara kvadratnih.


Zatvori ovaj prozor!